X

Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie
Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne

 
 

Dzisiaj jest piątek, 22 marzec 2019r,

Aktualności

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”.


Zakończyliśmy sukcesem dwuletni projekt pt. „Mobilna Trójka” nr 2015-1-PL01-KA101-016240zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):
            „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt realizowany był na zasadach programu Erasmus+ od 30.12.2015 do 30.12.2017.

Projekt dał szkole wielką szansę podniesienia jakości kształcenia i nadania procesowi edukacji europejskiego wymiaru. Ambitna i kreatywna kadra pedagogiczna naszej szkoły jest otwarta na poznanie nowych i ciekawych metod pracy na lekcji i nowatorskich technik nauczania oraz nowoczesnych sposobów zarządzania instytucją szkolną. Projekt umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół w innych krajach. Porównanie systemów nauczania, podejścia do ucznia i sposobów motywowania go do pokonywania problemów szkolnych pozwoli wprowadzić naszą szkołę na wyższy poziom edukowania młodych ludzi oparty na ukierunkowaniu ucznia w jego pełnym osobistym rozwoju i motywowaniu go do samodzielnego podejmowania decyzji związanych z edukacją i karierą zawodową. Ponadto pojawiła się potrzeba umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Skorzystanie z doświadczeń i rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w krajach zachodniej Europy umożliwi szybszą asymilację uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami w środowisku szkolnym oraz efektywniejszą ich edukację i adaptację do dorosłego życia. Projekt  stworzył możliwość nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących szkoleń poza granicami kraju i dał sposobność spojrzenia na edukację młodego człowieka z punktu widzenia przygotowania go do funkcjonowania w nowej wielokulturowej europejskiej rzeczywistości. Uświadomienie młodzieży wszystkich możliwości edukacyjnych i zawodowych jest jednym z głównych efektów końcowych projektu. Służy temu między innymi nauczanie bilingwalne w klasach dwujęzycznych.

Jako  że nauczanie języków obcych jest jednym z priorytetów w naszej szkole, ważne jest poznanie przez nauczycieli -  językowców najnowszych metod w zakresie nauczania języków obcych oraz motywowania i aktywizowania uczniów. Wykształcenie obywatela Europy i świata wymaga świeżości w podejściu i otwartości na zmieniającą się osobowość i podejście do szkoły współczesnego ucznia, co zapewniła realizacja naszego projektu.

Projekt miał na celu nadanie szkole europejskiego wymiaru również poprzez kontakty międzynarodowe i uczestnictwo w projektach bazujących na mobilnościach uczniów, by wykształcić ucznia tolerancyjnego wobec innych kultur, otwartego na odmienność i różnorodność, potrafiącego zaakceptować i naśladować dobre wzorce, ale jednocześnie znającego swoją wartość i potrafiącego zachować swoją odrębność kulturową, eksponując w niej to, co najlepsze.

Projekt obejmował 15 mobilności kadry edukacyjnej w ramach dwutygodniowych pobytów na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Były to szkolenia CLIL ( Zintegrowanie nauczanie przedmiotowo – językowe) poprzedzone intensywnymi szkoleniami dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, szkolenia metodyczne dla anglistów i germanistów, szkolenia Bi-component i BLP dla przedmiotowców – obejmujące obserwacje lekcji w szkołach brytyjskich- i pedagoga szkolnego w zakresie m.in. neurodydaktyki oraz szkolenia dla kadry kierowniczej. Zajęcia prowadzone były w bardzo miłej atmosferze przez specjalistów i trenerów nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Grupy były niewielkie, czasami jednoosobowe. Naukę uprzyjemniała przepiękna aura nadmorskiego kurortu, w którym znajduje się Richard Language College. Program zakładał również bogatąofertę kulturalną: wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, spotkania międzynarodowe i wymianę poglądów, imprezy integracyjne.

Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu i wzbogaceniu oferty edukacyjnej mamy nadzieję na jeszcze większe szanse szkoły na rynku i jeszcze większy wzrost jej konkurencyjności oraz atrakcyjności wśród środowiska lokalnego.
 

« wstecz

 

Liczba odwiedzin: 4859122

© 2010 ZSO Opole