X

Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

Zamknij okienko

Szanowni Państwo:

zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEIN, które  na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza kontynuowanie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.20 informuję,

że od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

W tych dwóch tygodniach planowo obywać się będą kolejne próbne egzaminy maturalne dla naszych uczniów klas III oraz zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów z języka polskiego i matematyki w formie stacjonarnej.

Harmonogramy proszę śledzić na stronie www szkoły.

Życzę zdrowia

Joanna Raźniewska, dyr. PLO nr III w Opolu

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie

 
 

Dzisiaj jest sobota, 27 luty 2021r,

Projekty unijne

Realizacja Projektu

„Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

           W roku szkolnym 2009/2010 „Droga do umiejętności” przeznaczona została dla uczniów z wszystkich klas II. W projekcie ujęte zostały zajęcia wyrównawcze i rozwijające pasje i zainteresowania w zakresie przedmiotów badawczych i nauk ścisłych, z uwzględnieniem ćwiczeń, eksperymentów, badań i doświadczeń mających zaktywizować uczniów do samodzielnego analizowania zjawisk i wnioskowania. Autorskie scenariusze tematów międzyprzedmiotowych przygotowane zostały przez prowadzących zajęcia – zarówno nauczycieli III LO, jak i zatrudnionych spoza szkoły – tak, by jak najbardziej wzmocnić samodzielność i kreatywność uczestników w problemowym podejściu do przedmiotów, w sposób zindywidualizowany i wyrównujący różne poziomy wiedzy i umiejętności.  Bazą zakresu tematycznego były przede wszystkim kompetencje kluczowe oraz wybrane części programu przedmiotowego. Od października 2009r. do maja 2010r. prowadzone były zajęcia z matematyki, biologii, chemii i fizyki w 4 grupach: 2 grupy matematyczne, ze wskazaniem poziomu (podstawowy i rozszerzony) oraz 2 grupy biologiczno – fizyczno - chemiczne. Dodatkowo wszyscy uczniowie objęci zostali wsparciem w postaci warsztatów z doradcą zawodowym, dotyczących predyspozycji kierunkowych, zarządzania wiedzą, umiejętności uczenia się oraz zajęć z technologii informacyjnej – zwłaszcza jeśli chodzi i umiejętności wyszukiwania, selekcji i wykorzystywania zasobów Internetu.

          Zajęcia merytoryczne z matematyki, biologii, fizyki i chemii na wszystkich poziomach odbywały się z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, pomocy badawczych i multimediów, w formie zajęć laboratoryjnych, badań terenowych, pracy projektami w małych grupach i prezentacji uczniowskich. W ramach Via ad Artes szkoła mogła uzupełnić swe zasoby dydaktyczne m.in. o elektroniczne mikroskopy  z wyświetlaczami wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem, preparaty, zestawy do doświadczeń fizycznych i chemicznych na łączną wartość ok. 8 tys zł  Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym  wzbogacone zostały o projekcję filmów i wykorzystanie specjalistycznych materiałów preorientacji zawodowej i sztuki efektywnego uczenia się. Również wszyscy uczniowie wyposażeni zostali w pomoce dydaktyczne – każdy otrzymał vademecum biologiczne i chemiczne oraz zestawy tablic metrycznych, płyty CD z nagraniami materiałów z zajęć i ćwiczeń, indywidualne zestawy badawcze na zajęcia terenowe. W sumie zrealizowaliśmy z uczniami 200 godzin zajęć dydaktycznych i warsztatów w szkole i poza nią, uzyskując w ankietach wysokie oceny praktyczności, atrakcyjności, aktywności uczestników i poziomu prowadzonych spotkań przedmiotowych.

          Uwieńczeniem działań podejmowanych w okresie realizacji projektu w naszej szkole był naukowy wyjazd badawczy do Centrum Edukacji Ekologicznej w Załęczu Wielkim. W dniach 21 – 23 kwietnia wszyscy uczniowie objęci projektem uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach terenowych prowadzonych przez biochemika – dr Barbarę Dawidowska – Murynowicz, pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego, m.in. prowadząc badania wody rzeki Warty.  Uczniowie, w podziale na grupy, uczestniczyli ponadto w zajęciach laboratoryjnych chemicznych ( trening przygotowała mgr Monika Kosmala) i biologicznych ( mistrz nauk przyrodniczych mgr Danuta Czura) –były to  badania gleby, roślinności wodnej, opisy flory i fauny leśnej, obserwacja pracy biologicznej oczyszczalni ścieków. Odbyły się również warsztaty  matematyczne ( „jak humanista ma zdać maturę z matematyki” ?) pod czujnym okiem mgr Anny Tesarowicz, doświadczenia i obserwacje fizyczne w obserwatorium astronomicznym –  które prowadził mgr Krzysztof Łapczyński, dokonywanie pomiarów w stacji meteorologicznej – pod wodzą mgr Jolanty Parkitnej - Stefaniak. Nie zabrakło również czasu na turystykę – spacerową ścieżką edukacyjna „Źródełko”  i dla zdesperowanych – rowerami na Górę św. Genowefy -  do rezerwatu geologicznego „Wielki Łuk Warty”, zajęcia sportowe i  integracyjne.

          Projekt okazał się interesującą, choć wymagającą dużego zaangażowania zarówno prowadzących zajęcia, jak i uczniów w nich uczestniczących, formą dodatkowego wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz wyrównywania różnic w poziomie edukacji oraz doskonalenia kompetencji kluczowych, tak niezbędnych w szybko rozwijającej się idei kształcenia przez całe życie. 

          Szefem całorocznego zamieszania jest mgr Maciej Skoczylas – koordynator projektu w szkole, wspomagany przez mgr Iwonę Ratajczak – doradcę zawodowego oraz mgr. Krzysztofa Mełecha w zakresie edukacji informatycznej oraz wyżej wymienieni prowadzący zajęcia, korelujące różne dziedziny w ramach problemowo ujętej tematyki międzyprzedmiotowej.

          Efekty działań projektu są z pewnością perspektywiczne, zaowocują w dalszej edukacji uczniów III LO, dając spore umiejętności badawcze w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych w szerszym ujęciu niż pojedynczy przedmiot nauki szkolnej. Uczył on zarówno  pracy w grupie, jak i samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów, aktywnego uczestnictwa w praktycznym nabywaniu umiejętności, łączenia wymagającej nauki z atrakcyjnymi formami pracy.

 

 

 

« wstecz

 

Liczba odwiedzin: 6153414

© 2010 ZSO Opole