Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III

w Opolu

 

2 września 2019 r. (wtorek) – początek roku szkolnego                                                

19 września 2019 r. (czwartek) – wywiadówka

26 września 2019 r. (czwartek) - ślubowanie uczniów klas pierwszych – stare liceum (po gimnazjum)

27 września 2019 r.  (piątek) - ślubowanie uczniów klas pierwszych – nowe liceum (po podstawówce)

14 października 2019 r. (poniedziałek) – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2019 r. (poniedziałek) - Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny

21 listopada 2019 r. (czwartek) – wywiadówka 

23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) do 1 stycznia 2020 r. (poniedziałek) - zimowa przerwa świąteczna                   

2 (czwartek) i 3 (piątek) stycznia 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli – dzień wolny

16 stycznia 2020 r.(czwartek)– wywiadówka

1 lutego 2020 r. (sobota) – studniówka

10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. – ferie zimowe

12 marca 2020 r. (czwartek) – wywiadówka

20 marca 2020 r. (piątek) – Dzień Otwarty szkoły

9 kwietnia 2020 r. (czwartek) do 14 kwietnia 2020 r. (wtorek) – wiosenne przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020 r. (piątek) - zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 maja 2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć

4 (poniedziałek), 5 (wtorek)  i 6 (środa) maja 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych (matury pisemne)

21 maja 2020 r. (czwartek) – wywiadówka

12 czerwca 2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (po Bożym Ciele)

26 czerwca 2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 

ZMIANY W ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO
W ZWIĄZKU Z PRZEŁOŻENIEM TERMINÓW MATURALNYCH W ROKU 2020
ORAZ PRZEDŁUŻENIEM ZDALNEJ FORMUŁY PROWADZENIA ZAJĘĆ
ZGODNIE Z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 oraz zaleceń MEN co do pracy zdalnej nauczycieli i kształcenia na odległość z dnia 13.03./16.03.2020.  późniejszymi zmianami

INFORMUJĘ O ZMIANACH W ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO
W III LO W OPOLU :
30  kwietnia, 4 maja, 5 maja, 6 majanie będą
dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.
Lekcje według dotychczasowego planu dla klas I  i II będą nadal odbywać się w formie zdalnej.

Z poważaniem
Joanna Raźniewska