plan

plan

Zmiany i informacje o zastępstwach proszę sprawdzać na tablicy informacyjnej na parterze szkoły.

16.11.2012r. (piątek)

 

nieobecny nauczyciel: p. Krzywiecka-Zybała Katarzyna

Lekcja, Klasa Zastępstwo
1. 1 LO odwołane
2. 1 LO odwołane
3.  
4.   
5.   
6.   
7. 2 LO odwołane
8. kółko odwołane
9. 1 LO odwołane
10.  

 

nieobecny nauczyciel: p.  El-Wanni Wioletta

Lekcja, Klasa Zastępstwo
1.  
2.  
3.  2 A p. Czura Danuta - zast.
4.  1 B p. Szymczak Barbara - aula szkoły
5.  1 B p. Parkitna-Stefaniak Jolanta - geografia - zast.
6.  1 A p. Skoczylas Maciej - historia - zast.
7.   
8.  1 D odwołane
9.    
10.  

 

nieobecny nauczyciel: p. Bartodziej Ewa

Lekcja, Klasa Zastępstwo
1.  
2.  
3.   
4.   
5.   
6.   
7.  3 gA p. Wickiewicz Arkadiusz - zada
8.  1 gC odwołane
9.   
10.  

 

nieobecny nauczyciel: p. Jędrzejewska Katarzyna

Lekcja, Klasa Zastępstwo
1.  
2.  
3.  1 C p. Tkaczuk Anna - całość
4.  1 gA p. Malinowska-Nawrocka Zofia - całość
5.  1 gC p. Malinowska-Nawrocka Zofia - całość
6.   
7.   
8.   
9.   
10.