Remont

Remont

Remont pomieszczeń szkolnych w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu 
przy ul. Dubois 28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [ pobierz ]

SIWZ [ pobierz ]

Druk oferty - załącznik nr 1 [ pobierz ]

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2  [ pobierz ]

Wykaz robót - załącznik nr 3  [ pobierz ]

Druk umowy - załącznik nr 4  [ pobierz ]

Karta gwarancyjna i pełnomocnictwo - załącznik nr 5  [ pobierz ]

ST-robót  [ pobierz ]

 

PRZEDMIARY ROBÓT:

Renowacja parkietu przedmiar nr 1  [ pobierz ]

Wyłorzenie wykładziny PCV przedmiar nr 2  [ pobierz ]

Wymiana instalacji elektrycznej przedmiar nr 3
 [ pobierz 1 ] [ pobierz 2 ] [ pobierz 3 ]

Wymiana instalacji elektrycznej przedmiar nr 4 
[ pobierz 1 ] [ pobierz 2 ] [ pobierz 3 ]

Malowanie ścian po wymianie okien i drzwi przedmiar nr 5 [ pobierz 1 ] [ pobierz 2 ] [ pobierz 3 ]

Roboty stolarskie wykonanie i obsadzenie drzwi przedmiar nr 6  [ pobierz 1 ] [ pobierz 2 ] [ pobierz 3 ] [ pobierz 4 ] [ pobierz 5 ]

Wyjaśnienie do przedmiaru robót nr 1: 
Punkt 1. 2. Analiza własna dotyczy szpachlowania całej powierzchni parkietu. 

Wyjaśnienie do przedmiaru robót nr 2:
Punkt 1. 6. Analiza własna dotyczy frezowania styku wykładziny.

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW: [ POBIERZ ]

 

WYJAŚNIENIE DO SIWZ: [ POBIERZ ]

 

Wszelkie pytanie w sprawie zamówienia kierować na e-mail: kadry.3lo@op.pl

 ------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY [ POBIERZ ]

 ------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJA O ZMIANIE WYKONAWCY [ POBIERZ ]