„Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

„Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

http://www.projekt.wat.edu.pl/

 

Platforma E-learning

 

Ostateczny termin sprawdzianów końcowych dla klasy 3B i 3D:
15, 16, 17 kwietnia 2015 r.

 


Dodatkowy termin:
30 i 31 marca oraz 1 kwietnia
godz. 8:00-22:00

 


Szczegóły techniczne sprawdzianów końcowych dla klasy 3B i 3D

 1. Sprawdziany są w postaci testów.
 2. Sprawdziany z zadaniami znajdują się na platformie e-learningowej udostępnionej uczestnikom projektu „Nauka z WAT jest fascynująca!”, dlatego mogą do niego przystąpić tylko uczniowie którzy mają aktywne konta i potrafią z nich korzystać.
 3. Każdy uczeń - uczestnik projektu musi rozwiązać zadania sprawdzianów z dwóch przedmiotów spośród czterech objętych projektem, tj. zwykle albo z matematyki i fizyki albo z biologii i chemii.
 4. Każdy uczestnik konkursu ma tylko jedną możliwość podejścia do każdego z dwóch sprawdzianów.
 5. Każdy uczestnik konkursu musi rozwiązywać zadania samodzielnie.
 6. Uruchomienie sprawdzianów z zadaniami będzie możliwe od 23 marca godz. 8:00 do 25 marca godz. 22:00.
 7. Każdy sprawdzian uruchamia się oddzielnie. Nie trzeba obu sprawdzianów robić jeden po drugim, ani nawet tego samego dnia.
 8. W dniach 16-20 marca uczniowie powinni sprawdzić umiejętność logowania się na platformę e-learningową. W przypadku problemów z dostępem, uczniowie muszą sami skontaktować się z obsługą platformy e-learningowej pod adresem: elearning.wat@gmail.com
 9. Przed uruchomieniem sprawdzianu należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator.
 10. Na rozwiązanie zadań każdego sprawdzianu przewidziano 45 minut od chwili wyświetlenia pierwszego zadania, ale uczestnik który w tym czasie nie zakończył pracy ma dodatkowo 5 minut na dokończenie rozwiązania aktualnie wyświetlonego zadania.
 11. W sprawdzianach po przejściu do zadania następnego nie ma możliwości powrotu do zadania poprzedniego.
 12. Wyniki sprawdzianów i czas ich rozwiązywania zapiszą sie automatycznie na platformie e-learningowej z której uruchamiany jest sprawdzian.
 13. Sprawdziany z zadaniami uruchamia się poprzez otwarcie szkoleń

          dostępne w panelu „Twoje tematy”,
          a następnie wybierając opcję „Kontynuuj szkolenie”.

       14. W przypadku problemów z dostępem do zadań lub innymi problemami
              technicznymi w dniach 23-25 marca, należy skontaktować się z obsługą
              platformy e-learningowej pod adresem: elearning.wat@gmail.com