Staże zawodowe dla uczniów liceów Miasta Opola - EDYCJA II

Staże zawodowe dla uczniów liceów Miasta Opola - EDYCJA II

Zapraszam do udziału w projekcie "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola - II edycja". Liczba stażystów w projekcie wynosi 7 osób. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych w stażach mogą wziąć udział także uczniowie klas pierwszych.  Jeśli jesteś zainteresowany, zapoznaj się z regulaminami naboru oraz wypełnij i oddaj do dnia 25.05.2015r. (do wychowawcy klasy) następujące dokumenty: formularz zgłoszenia udziału, ankieta wstępna, dane uczestnika biorącego udział w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o adresie i numerze konta. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego, niezależnie od tego, czy uczestnik jest pełnoletni, czy nie. Informacje na temat projektów znajdują się także na tablicy doradcy zawodowego.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wykaz jednostek
  3. Formularz zgłoszenia
  4. Dane uczestnika
  5. Ankieta wstępna
  6. Deklaracja uczestnictwa
  7. Oświadczenie uczestnika
  8. Oświadczenie o adresie i nr konta

Wszystkie 6 załączników podpisują zarówno kandydaci jak i ich rodzice