Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2018–2020
do następujących szkół UWC:


•    Robert Bosch UWC (Niemcy) – stypendium do 100%
•    UWC Adriatic (Włochy) – stypendium do 75%
•    UWC Changshu (Chiny) – stypendium do 50%
•    UWC Dilijan (Armenia) – stypendium do 60%
•    UWC Maastricht (Holandia) – stypendium do 75%
•    UWC Mostar (Bośnia i Hercegowina) – stypendium do 50%
•    UWC-USA (Stany Zjednoczone) – stypendium do 50%
•    UWC-USA (Stany Zjednoczone) – miejsce bez stypendium

Stypendia pokrywają 50-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia z wyjątkiem jednego miejsca w UWC-USA. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Warunki formalne
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wysokość stypendium
Dokładną wysokość stypendium określa Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wraz z poszczególnymi szkołami UWC na podstawie zarobków rodziców kandydata. Podczas finału kwalifikacji rodzice są zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości zarobków. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Formularz aplikacyjny
Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny online. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 października 2017 r. Formularz znaleźć można pod następującym adresem:

http://kwalifikacje.uwc.org.pl
 
Regulamin konkursu
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu stypendialnego 2018 do szkół UWC: [ pobierz ].

Finał konkursu
Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu (do finału) zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w weekend 2-3 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących konkursu stypendialnego zapraszamy do kontaktu pod adresem: kwalifikacje@uwc.org.pl.

Blog o rekrutacji
Na blogu o tegorocznej rekrutacji znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze pytania kandydatów, profile szkół oraz ciekawostki o ruchu UWC.

Życzymy powodzenia!