SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO


Indywidualizujące i   aktywizujące metody
i formy pracy w edukacji szkolnej
        
OPOLE, 9-10 listopada 2017 r.Organizacja:mgr Małgorzata Bagińska -  dyrektor PSP 8 w Opolu,  mgr Ewa Nowak – Kübler  - dyrektor ZSEk w Opolu,  mgr Joanna Raźniewska– dyrektor ZSO w Opolu

Program seminarium:

czwartek  9 .11.2017 r.

14.00 -14.15 Rejestracja uczestników seminarium:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu, ul. ks.N.Bonczyka 13,

14.14 – 14.30 Powitanie uczestników -  dr Irena Koszyk, Prezes SSIRO,
                                przedstawienie programu seminarium

14.30 -15.00 Indywidualizacja i aktywizacja uczniów w zakresie nabywania kompetencji kluczowych:  lekcje otwarte nauczycieli PSP nr 8 w Opolu:
wprowadzenie- dyr. Małgorzata Bagińska15.00 - 15.45  Zajęcia pozalekcyjne formułą aktywizacji uczniów i rozwoju ich
pasji i zainteresowań:


16.15 - 17.00 Przejazd do ZSO w Opolu,
                          ul. Dubois 28, (parking przy szkole, wjazd od ul. 1 Maja)

17.00 – 17.45 „Śpiewamy o wolności” – warsztaty muzyczne szkolnych chórów ZSEk
                              i ZSO w Opolu – mgr Damian Kaźmierczak , mgr Aleksandra Ślepeckapiątek 10.11.2017r.


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego –„Grota”
 

9.00. Blok zajęć: Aktywizujące technikiw zindywidualizowanej pracy z uczniami na zajęciach zawodowych;  wprowadzenie - dyr. Ewa Nowak – Kübler

9.15–9.40 Reklama – klasa w zawodzie technik organizacji reklamy-
mgr Piotr Wójcik, mgr Karina Koźlik– Wieczorek

9.45-10.10 Grafika komputerowa – klasa w zawodzie technik cyfrowych procesów
graficznych – mgr Michał Krawiec, mgr Remigiusz Janik

10.15-10.40 Zajęcia z ekonomii na platformie edukacyjnej – mgr Patrycja Dawid,
mgr Tomasz Komuszyński, mgr Danuta Hausner

10.40 – 11.15 sesja fotograficzna

--- przejście do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28 ----

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu
11.30 – 12.15 „Odwrócona lekcja”  – aktywny udział uczniów w realizacji zajęć szkolnych, wprowadzenie- dyr. Joanna Raźniewska


12.15 – 13.00. podsumowanie seminarium – dr Irena Koszyk, Prezes SSI RO