INFORMACJA O STYPENDIACH MOTYWACYJNYCH

INFORMACJA O STYPENDIACH MOTYWACYJNYCH

( ZGODNIE Z ART.90G USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY )
DLA UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH W DANYM SEMESTRZE WYSOKIE WYNIKI  W NAUCE:

DLA UCZNIÓW za indywidualne OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – NA SZCZEBLU KRAJOWYM oraz  zachowanie co najmniej dobre ( w okresie poprzedzającym) – KWOTY ANALOGICZNE