Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców

ROCZNA SKŁADKA  NA RZECZ RADY RODZICÓW WYNOSI:

na 1 dziecko — 120 zł
na 2 dzieci — 160 zł
na 3 dzieci — 180 zł

Składkę można wpłacać w szkolnym sekretariacie lub na konto:
RADA RODZICÓW PRZY PB LO NR III Z O. DWUJĘZYCZNYMI IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OPOLU
45-070 Opole, ul. Dubois 28

KONTO:
BANK MILLENIUM S.A.
46 1160 2202 0000 0001 0902 1865