„O Diamentowy Indeks AGH”

„O Diamentowy Indeks AGH”

Sukcesy uczennic klasy  III  matematyczno – informatycznej III LO im. M.. Skłodowskiej – Curie w Opolu
w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie
„O Diamentowy Indeks AGH”

 Agata Maria Urbanek zostałalaureatem III stopnia
XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka w roku akademickim 2017/2018 , a Nina Marta B±kowska  finalist±.
Nagrod± dla laureatów jest oczywi¶cie indeks Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Nauczycielem matematyki i wychowawc± obu olimpijek jest mgr Krzysztof Kowalczyk.
Gratulacje !