"Nauka kluczem do sukcesu"

"Nauka kluczem do sukcesu"


Dot. realizacji  Projektu „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola” 
KSI nr  POKL.09.01.02-16-042/10
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu "Nauka kluczem do sukcesu". Ostateczny termin składania dokumentów w sekretariacie upływa 13 października.

 

Dane uczestnika biorącego udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
[ pobierz ]

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola”
[ pobierz ]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola”
[ pobierz ]

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA w Zespole Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
[ pobierz ]

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
[ pobierz ]