RODO

RODO

Inspektorem danych osobowych w naszej jednostce jest Małgorzata Frankowicz.

Adres mailowy: iod@lo3.opole.pl,

nr tel. 77 453 64 06