Ekonomia społeczna – ogarnij to

Ekonomia społeczna – ogarnij to

Pracownicy Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej
 przeprowadzili dla uczniów klas gimnazjalnych
cykl spotkań edukacyjnych
pt. „Ekonomia społeczna – ogarnij to”.

W jego ramach specjaliści z dziedziny ekonomii społecznej prowadzą lekcje z zakresu przedsiębiorczości społecznej : celem zajęć jest przedstawienie uczniom tego interesującego i innowacyjnego społecznie sektora nowoczesnego państwa. Na zajęciach pokazują, że postawa przedsiębiorcza, prowadzenie firmy itd. nie wyklucza zaangażowania w sprawy lokalnych społeczności czy – zwyczajnie – aktywności obywatelskiej. Rozmawiają  o modelach biznesowych, w których cele gospodarcze mogą iść w parze z realizacją celów społecznych, o wrażliwości, otwartości i gotowości pomocy innym. Prezentują alternatywne ścieżki kariery zawodowej, w których poza satysfakcją finansową istotna jest także atmosfera pracy, możliwości rozwoju i samorealizacji oraz świadomość użyteczności wykonywanych zadań.

Ponadto każdy uczeń otrzymał publikację stanowiącą kompendium wiedzy o ekonomii społecznej ( w której ilustracje wykonała nasza gimnazjalistka, Ola Ciasnocha), a szkoła otrzymała  komplet materiałów dydaktycznych.


 
Projekt realizowany jest w ramach Zadania 2: Zwiększenie widoczności oraz wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej projektu pn.„Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.