MATURA 2018

MATURA 2018

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OD
3 LIPCA 2018, GODZ.10.00.


LOGINY I HASŁA DO ODCZYTU WYNIKÓW MATURY DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY (WYNIKI NA STRONIE OKE WROCŁAW W SERWISIE MATURZYSTY OD 3 LIPCA).

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI MOŻE ODEBRAĆ MATURZYSTA LUB UPOWAŻNIONA PRZEZ NIEGO DOROSŁA OSOBA.


UPOWAŻNIAM PANA (PANIĄ)………………………………………………………….
LEGITYMUJĄCEGO SIĘ DOWODEM OSOBISTYM NR……………………………… DO ODBIORU MOJEGO ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W III LO W OPOLU.

                                            DATA                                                                                                                       PODPIS