WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH ABSOLWENTÓW III LO

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH ABSOLWENTÓW III LO

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH ABSOLWENTÓW III LO

3 LIPCA 2018 R. TEGOROCZNI MATURYZŚCI ODEBRALI IMIENNE ZAŚWIADCZENA  OKE WE WROCLAWIU.

OPRÓCZ JEDNEJ OSOBY, KTÓRA MOŻE POPRAWIAĆ NIEZDANY EGZAMIN W SIERPNIU, WSZYSCY POZYTYWNIE ZALICZYLI POZIOM PODSTAWOWY, SZCZEGÓLNIE ZWRACAJĄC UWAGĘ NA WYNIKI EGZAMINÓW ROZSZERZONYCH, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTAMI REKRUTACYJNYMI NA STUDIA WYŻSZE.


Gratulacje dla tegorocznych maturzystów, których wyniki w skali szkoły  znacznie przewyższają średnie wyniki w regionie i w kraju!

 

Warto zwrócić uwagę na wyniki stanin- skali pokazującej, poza wynikiem procentowym egzaminów, w jakim przedziale wyników  w skali kraju znalazł się każdy z indywidualnych wyników w każdym z przedmiotów egzaminacyjnych.

Na podstawie danych OKE we Wrocławiu :

przedmiot poziom średnia maturzystów III LO w Opolu % średnia krajowa % średnia wojewódzka %
JĘZYK POLSKI PP 57,3 58 56,5
JĘZYK POLSKI PR 73,1 55 55,4
MATEMATYKA PP 88,3 61 60,7
MATEMATYKA PR 57,9 37 36,2
JĘZYK ANGIELSKI PP 95 78 78,8
JĘZYK ANGIELSKI PR 78,6 63 63,2
BIOLOGIA PR 56,6 32 34,4
CHEMIA PR 60,6 40 40,7
FIZYKA PR 60,7 35 34,2
GEOGRAFIA PR 58,4 30 34,4
HISTORIA PR 47 32 34,6
WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE PR 71,1 28 32,4
INFORMATYKA PR 74 34 43,1
JĘZYK NIEMIECKI PP/PR 98,3/87   77,7/69,8