UWAGA WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS I

UWAGA WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS I

UWAGA WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS I;
10 WRZEŚNIA GODZ. 8.00 – 9.30.

TEST OTWARCIA Z MATEMATYKI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS I OPOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Obecność obowiązkowa
Proszę wziąć ze sobą przybory matematyczne.
Test jest badaniem diagnostycznym, nie sprawdzianem…

 

10 września 2018 (poniedziałek) – test diagnostyczny z matematyki dla klas 1 LO
Godz.8.00 – 9.30
Klasa 1a – sala 24 – opieka Agnieszka Chotomska
Klasa 1b – sala 5 – opieka Katarzyna Krupińska
Klasa 1c – sala 23 – opieka Iwona Ratajczak
Klasa 1d – sala 7 – opieka Krzysztof Mełech
Klasa 1e – sala 22 – l.1 – opieka Marek Białokur
                                   l.2 – opieka Małgorzata Dorotnik

Proszę nauczycieli o odebranie testów z gabinetu Pani Dyrektor o 7.50

ZAMIANA SAL NA LEKCJACH 1i 2
A.CHATYS – KL.2 LO – GR.1 – Z SALI NR 5 DO SALI 60 A
B.SEWIŃSKA – KL.2LO – GR.2 – Z SALI NR 7 DO SALI 36
J.TARNOWSKA – KL.2 LO – GR.3 – Z SALI NR 22 DO SALI 20, L.2 – SALA 29