OLIMPIADY Z NAUK HISTORYCZNO-SPOŁECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

OLIMPIADY Z NAUK HISTORYCZNO-SPOŁECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

OLIMPIADY Z NAUK HISTORYCZNO-SPOŁECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. HISTORYCZNA    ARTUR SZYMCZAK    www.olimpiadahistoryczna.pl
  2. WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM    KRYSTYNA STECKA    www.owpsw.edu.pl
  3. WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE    KRYSTYNA STECKA    www.olimpiada.wspia.eu
  4. WIEDZY O PRAWIE    MAGDALENA ZAWADZKA    www.olimpadaprawa.republika.pl
  5. WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE    ARKADIUSZ WICKIEWICZ    www.coptiosh.eu/owopc
  6. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE    ARKADIUSZ WICKIEWICZ    www. coptiosh.eu/owopc
  7. WIEDZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ    ARKADIUSZ WICKIEWICZ    www.kul.pl/olipmpiada-wiedzy-o-integracji europejskiej
  8. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI    ARTUR SZYMCZAK    Olimpadasolidarnosci.pl/


PROSZĘ SIĘ ZGŁASZAĆ DO SWOICH NAUCZYCIELI HISTORII LUB WOS-U LUB BEZPOŚREDNIO DO OPIEKUNA DANEJ OLIMPADY.