Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018.
Tegorocznym stypendystą
w III LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu został

MIKOŁAJ PATER

uczeń klasy III biologiczno – chemicznej,
w szczególności za wspaniałe wyniki w nauce i  sukcesy w olimpiadach przedmiotowych ( finalista olimpiady matematycznej).

http://www.kuratorium.opole.pl/stypendia-prezesa-rady-ministrow-za-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20172018/