Dobra komunikacja interpersonalna – to sukces !

Dobra komunikacja interpersonalna – to sukces !

Dobra komunikacja interpersonalna – to sukces !

We współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, realizującym

Projekt socjologii zaangażowanej LUDZIE,

uczniowie uniwersyteckiej klasy I A społeczno – humanistycznej mieli możliwość w marcu br. rozpocząć  cykl warsztatów komunikacyjnych, dzięki którym doskonalą swe umiejętności, ćwiczą skuteczne sposoby porozumiewania się, poznają siebie … i doskonale przy tym bawią.

Warsztaty poprowadziła dr Magdalena Piejko – Płonka, w ramach projektu  Otwórzmy serca i umysły w przestrzeni publicznej. To szeroka inicjatywa Instytutu Socjologii UO obejmująca działania naukowe, badawcze i edukacyjne.

http://www.uni.opole.pl/page/2731/projekt-socjologii-zaangazowanej-ludzie-rusza-w-instytucie-socjologii-uo