Zabezpieczenie członków komisji na czas egzaminów gimnazjalnych

Zabezpieczenie członków komisji na czas egzaminów gimnazjalnych

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu
(Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne)
w związku ze strajkiem nauczycieli poszukuje osób będących nauczycielami w rozumieniu art.1 ustawy Karta Nauczyciela oraz spełniających wymagania określone w art.9. ustawy Karta Nauczyciela (czyli posiadają kwalifikacje pedagogiczne)

do pełnienia funkcji członków komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny, które podejmą się tego zadania jako wolontariusze.

Dyrektorów mogących oddelegować nauczycieli do prac w komisjach egzaminacyjnych  i wolontariuszy proszę  o kontakt telefoniczny (0-77) 4536406
lub: sekretariat@lo3.opole.pl w godzinach pracy sekretariatu: 7.30 – 15.00.
Z poważaniem
Joanna Raźniewska
Dyrektor ZSO w Opolu