UWAGA !

UWAGA !

Spotkanie zespołów nadzorujących przed egzaminami maturalnymi w III LO i w VI LO

o godz. 8:00 i 13:00

Proszę o punktualność.
Dyrektor Szkoły