EYP w Opolu – „Trójkowicze” zorganizowali sesję dla młodych Europejczyków

EYP w Opolu – „Trójkowicze” zorganizowali sesję dla młodych Europejczyków

Europejski Parlament Młodzieży (ang. EuropeanYouthParliament – EYP) to niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit, działająca od 1987 roku. Dziś jest jedną z największych na świecie platform debaty i edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Dzięki EYP ponad 35 000 młodych Europejczyków rocznie doświadcza demokracji w praktyce, rozwijając umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole.
 
Opole RegionalSelection Conference of EYP Poland 2019 to jedno z serii corocznych wydarzeń dotyczących obrad Europejskiego Parlamentu Młodzieży na poziomie regionalnym. W tym roku w Polsce Sesje tego samego formatu odbyły się też w Przemyślu i we Wrocławiu.
Spotkanie w Opolu zorganizowane zostało  w dniach od 5 do 7 kwietnia, wzięło w nim udział ponad 100 osób z różnych europejskich krajów. Miało ono na celu zapoznanie uczniów szkół średnich oraz studentów z wiedzą dotyczącą funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Pierwszego dnia Sesji uczestnicy zgromadzili się w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu i poznawali się oraz budowali zespoły w procesie integracyjno- komunikacyjnym. Kolejnego, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego, dyskutowali nad aktualnymi problemami oraz opracowywali projekt rozwiązań, tzw. rezolucję. Ostatniego dnia w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. W jego czasie poszczególne komitety przedstawiały propozycje rozwiązań problemu, którym się zajmowały.  Całe wydarzenie zostało organizowane przez wolontariuszy- uczniów, studentów z całej Polski. Ostatnia sesja EYP Poland w tym roku odbędzie się w Trójmieście, będzie to sesja na poziomie krajowym, a weźmie w niej udział prawie 200 młodych Europejczyków. \

https://www.facebook.com/RSCsEYPPoland/


Koordynatorami wydarzenia byli uczniowie i absolwenci III i II LO w Opolu; m.in. Dominika Strzelecka, Jan Franciszek Adamski, Iga Lubczańska, Maria Dąbrowska, Adelaide di Maggio.