Zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczniów klas 3 naszego gimnazjum

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczniów klas 3 naszego gimnazjum

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczniów  klas 3 naszego gimnazjum
NA OSTATNIE
UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
Publicznego Gimnazjum nr 9 Dwujęzycznego w Opolu
we wtorek 18 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w auli szkolnej