PG nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Wyniki egzaminów gimnazjalnychr.sz.2018/2019

PG nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Wyniki egzaminów gimnazjalnychr.sz.2018/2019

PG nr 9 Dwujęzyczne w Opolu
Wyniki egzaminów gimnazjalnychr.sz.2018/2019

Cześć humanistyczna
j.polski – kl. III g A – 83,4%- kl. III g B – 78,5 %
Średnia szkoły : 81,1% = stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 63%
HiS-  kl. III g A  - 81,8, kl. III g B – 81,8  Średnia szkoły : 81,8% = stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 67%

Część mat – przyr.
Matematyka –kl. III g A – 79,3%- kl. III g B – 75,1%Średnia szkoły : 77,3% = stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 49%
Przedmioty przyrodnicze ;
kl. III g A – 79,1%, kl. III g B – 77,4%, Średnia szkoły : 78,3% = stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 54%

Język angielski poziom podstawowy
– klasa III g A – 99,3% - klasa III g B – 97,6%Średnia szkoły : 98,5%= stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 77%

Język angielski poziom rozszerzony
– klasa III g A –  95,6% - klasa III g B – 95,1%Średnia szkoły : 95,1= stanin9, śr.szkół wielkomiejskich; 63%

•    Stanin 9 to najwyższy wynik w skali kraju
•    Średnia % szkół w miastach pow. 100 tys. mieszkańców w skali kraju
- dane na podst. CKE, OKE we Wrocławiu

SERDECZNE GRATULACJE ZA TAK WSPANIAŁE WYNIKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW  I WSZYSTKICH NAUCZYCIELI PG 9 PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW !!!