Wreszcie nadeszły upragnione wakacje!

Wreszcie nadeszły upragnione wakacje!

Wreszcie nadeszły upragnione wakacje! Czas odłożyć książki i obowiązki na bok, spakować plecaki i wyruszyć po przygodę i słońce w dowolnie obranym kierunku.

Odebrane dziś piękne świadectwa i wyróżnienia świadczą o zasłużonym pilną pracą i zaangażowaniem w różnorodną działalność odpoczynku. Wielu uczniów klas 1. i 2. LO 3 odebrało cenzury i nagrody z rąk p. dyrektor Joanny Raźniewskiej i swoich wychowawców w auli szkolnej. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce, laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, stypendyści szkół zagranicznych i uczniowie zasłużeni działalnością społeczną i zaangażowani w pracę na rzecz szkoły. Szczególne wyróżnienia w postaci pamiątkowych medali otrzymali tegoroczni abiturienci zaproszeni specjalnie na uroczystość, którą zwieńczył program artystyczny w wykonaniu uczniów LO3 i tegorocznych absolwentów PG9. Pożegnaliśmy się życząc sobie udanych, bezpiecznych wakacji i jeszcze większej motywacji do pracy w przyszłym roku szkolnym   

http://radio.opole.pl/100,283104,przez-trzy-lata-byli-najmlodszym-rocznikiem-w-sz

http://radio.opole.pl/100,276924,wiadomosci-z-regionu&dtx=&szukaj=&go=moreli