BYĆ JAK ONA - EDYCJA III

BYĆ JAK ONA - EDYCJA III

„BYĆ JAK ONA - EDYCJA III”  

Cel konkursu:  Celem konkursu jest popularyzacja postaci Ireny Sendler, zainteresowanie uczniów historią bohaterki, która z narażeniem własnego życia uratowała ponad 2500 dzieci.
 
Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.  Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, kontakt@fundacjahpd.pl.
 
 
Zasięg konkursu: Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.  
 
Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się 6 września 2019r. – termin przysyłania prac konkursowych kończy się 20 września 2019 r. (Komisja będzie obradować nad pracami w dniach 21 - 24 września 2018r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie wpłyną do Fundacji przed tym terminem). Wyniki konkursu będą ogłoszone 25 września 2019 r. na stronie internetowej  Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.
 
Program skierowany jest do: Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

REGULAMIN [ pobierz ]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [ pobierz ]