RODZICE I UCZNIOWIE

RODZICE I UCZNIOWIE

RODZICE I UCZNIOWIE
14 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) TO DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.
PROSIMY, ŻEBY DO CZWARTKU
10 PAŹDZIERNIKA RODZICE LUB SAMI UCZNIOWIE ZGŁOSILI CHĘĆ UCZESTNICTWA W TYM DNIU W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZYCH W SZKOLE.
MOŻNA  POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ PRZEZ DZIENNIK (WYSŁANIEWIADOMOŚCI), OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE.

DYREKTOR SZKOŁY