LOGICZNY UCZEŃ w III LO w Opolu

LOGICZNY UCZEŃ w III LO w Opolu

LOGOS – projekt zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z: krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką.

LOGICZNY UCZEŃ w III LO w Opolu.

Ruszyła kolejna edycja programu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, w ramach którego uczniowie klas pierwszych  biorą udział w zajęciach kompetencyjnych, uczą się wykorzystywania swych zasobów krytycznego i logicznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, zasad erystyki i heurezy. Poprzez zajęcia wykładowe i ćwiczenia aktywizujące kształtowana jest u  uczniów ciekawość poznawcza,, poprawa umiejętności analizy i syntezy, umiejętność wnioskowania i  argumentacji, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 [ pobierz ]