Dodatkowa rekrutacja do projektu

Dodatkowa rekrutacja do projektu

Do 30 maja można się zgłosić do Projektu Budowanie Kariery Zawodowej. Informacje w zakładce dotyczącej projektu i u koordynatora szkolnego Pani Iwony Ratajczak

http://www.lo3.opole.pl/index2.php?page=show&id=210