Uwaga uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyznanie ITN

Uwaga uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyznanie ITN

Uwaga uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyznanie ITN
(Indywidualny Tok Nauki) na rok szkolny 2019/2020 –
Proszę o jak najszybsze złożenie w sekretariacie szkoły brakujących dokumentów, przede wszystkim opinii z poradni,
do 13 września 2019r.

nie dotyczy osób kontynuujących ITN