16th National Selection Conference of EYP Poland w Gdańsku Trójkowicze z sukcesami

16th National Selection Conference of EYP Poland w Gdańsku Trójkowicze z sukcesami

16th National Selection Conference of EYP Poland w Gdańsku
Trójkowicze z sukcesami

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, to wyjątkowy czas, w którym miała miejsce 16 Narodowa Sesja Selekcyjna Konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce (16th National Selection Conference of EYP Poland). Organizatorzy zaprosili do Trójmiasta delegatów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także uczestników z innych krajów m in. ze Szwecji, Hiszpanii. Jakość pracy delegatów, ich wiedza, umiejętności językowe (zwłaszcza retoryczne) i społeczne, zostały poddane wnikliwej analizie przez organizatorów. W efekcie wyłoniona została kilkunastoosobowa grupa reprezentantów, mających zaszczyt reprezentowania Polski na międzynarodowych konferencjach EYP w Niemczech, Hiszpanii i Finlandii. Warto dodać, że (podobnie jak w poprzednich latach) czworo naszych uczniów będzie mogło w ten sposób kontynuować swoją przygodę z EYP na szczeblu międzynarodowym.

Opiekunem Trójkowej grupy był mgr Arkadiusz Wickiewicz
Jonasz i Kacper w dniach 20-29 września  wezmą udział w  91st International Session of the European Youth Parliament, która odbędzie się w Hamburgu.