Wykaz stypendystów w roku szkolnym 2019/20120

Wykaz stypendystów w roku szkolnym 2019/20120

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu

Wykaz stypendystów  w roku szkolnym 2019/20120

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych   

2. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej  za wybitne osiągnięcia w nauce  i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych:

3. Prymus Opolszczyzny - Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

4. United World Colleges – Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. P. Czartoryskiego; ( nauka w międzynarodowych szkołach International Baccalaureat)
na lata szkolne 2019/20 – 2020/21

5. Cambridge Class:
na lata szkolne 2019/20 – 2020/21

6. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – program opieki naukowej wspierający rozwój uzdolnień i zainteresowań.

7. Stypendium Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC “Marzenie o nauce”

8.  Stypendium „ Wspieramy Najlepszych III” Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Opolskiego: