Szanowni Państwo: Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów Szanowni Uczniowie III LO w Opolu

Szanowni Państwo: Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów Szanowni Uczniowie III LO w Opolu

Szanowni Państwo: Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów
Szanowni Uczniowie III LO w Opolu,

w związku z zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach od dnia 12.03 do 25.03.2020r ze względu na sytuację epidemiologiczną informuję, że od dnia 16 marca będziemy prowadzić elementy kształcenia on–line, by wspomóc naszych uczniów w pracy własnej, przygotowaniu do egzaminów i uczeniu się na odległość.
Dlatego też zwracam uwagę na stały kontakt poprzez e–dziennik, przekazywane informacje i materiały dydaktyczne dla uczniów wszystkich klas, korzystanie ze wskazanych przez nauczycieli form pracy w internecie (np. portale, strony www, e- podręczniki, wolne zasoby edukacyjne), zadań przesyłanych drogą email’ową.

Od dnia 16 marca 2020  szkoła zostanie zamknięta.
Kontakt w sprawach istotnych proszę prowadzić przez e–dziennik.

Bardzo proszę o odpowiedzialne w obliczu pandemii
i efektywne (w e-szkole) spędzenie czasu.

Życzę nam wszystkim zdrowia i do zobaczenia w szkole.

Joanna Raźniewska
Dyrektor III LO w Opolu

 


Ogólne procedury zdalnej pracy z uczniem w dniach 16.03 do 25.03.2020 r.
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi
     im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu

    
1. Formy komunikacji:
- wysyłanie ze skrzynki służbowej wiadomości e-mail do uczniów;
- wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez uczniów;
- korzystanie z portali społecznościowych (Messenger);
- internetowe platformy edukacyjne (webex.meetings, padlet, google classroom itp.);
- linki do materiałów uzupełniających;
- spotkania na Skype.
2. Metody pracy z uczniem – samodzielna praca uczniów w domu, czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, sporządzanie notatek, karty pracy, wypełnianie arkuszy maturalnych przez maturzystów, quizy, referaty z zakresu edukacji zdrowotnej
3. Częstotliwość wysyłania materiałów - 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od liczby godzin danego przedmiotu.
4. Weryfikacja przesłanych informacji zwrotnych – raz w tygodniu.
5. Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań.
6. Zapis tematów w dzienniku elektronicznym – raz dziennie, bez oznaczania frekwencji.


    W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole prowadzimy kontrolę części prac uczniów, natomiast po przywróceniu normalnej pracy szkoły nauczyciele dokonają weryfikacji całościowej oceny pracy ucznia.

Procedura wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.

Dyrektor PLO III
Joanna Raźniewska