Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu) zmieniła formy pracy i  kontaktu z  Klientami na czas stanu epidemiologicznego.
    
Z oczywistych względów do odwołania zawieszone są spotkania diagnostyczno-terapeutyczne oraz  konsultacyjne, przebiegające w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i uczniami, rodzicami i nauczycielami. Specjaliści Poradni nadal pozostają jednak do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia, informacji, porady czy konsultacji. Poradnia świadczy pomoc:

a) telefonicznie w godzinach 8.00-15.00:

sekretariat: (77) 454 92 16-17 oraz 519 833 408

uruchomiliśmy również dodatkowe numery telefonów do specjalistów:

510 766 752 – dyżur psychologa

510 766 753 – dyżur pedagoga

510 501 334 – dyżur logopedy

b) mailowo:
sekretariat@mppp.opole.pl (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).

c) z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, specjalista Poradni, wyłącznie, gdy w jego ocenie, forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.