Nie tak miało być...

Nie tak miało być...

Nie tak miało być…

Tegoroczni abiturienci klas maturalnych opolskiej Trójki mają możliwość odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Przy obowiązujących zasadach ostrożności, pojedynczo, w towarzystwie wychowawcy w maseczce…

DO ZOBACZENIA   NA EGZAMINACH MATURALNYCH !!!