Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyjasnienie-men-dotyczace-funkcjonowania-szkol2