XXXVII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

XXXVII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

W tegorocznej edycji, której finał został przeprowadzony bez prezentacji prac naukowych ze względu na epidemię, wśród najlepszych uczestników, znalazła się uczennica klasy I Cn opolskiej Trójki ,  Paulina Stasiuk,  która za pracę Analiza wydajności pracowników w firmie produkcyjnej z zastosowaniem modelu regresji liniowej, opracowaną pod opieką dr. hab. Roberta Sochackiego,  otrzymała List Gratulacyjny.

Trzeba zaznaczyć, że wśród kilkudziesięciu finalistów z całej Polski, Paulina okazała się jedyną przedstawicielką Opola .