ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI

NASTĄPIŁY ZMIANY W TERMINACH REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. NOWE TERMINY ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE SZKOŁY DO 26 MAJA 2020 ROKU.

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ RÓWNIEŻ NIE ODBĘDZIE SIĘ 22 MAJA.