INFORMACJA O STYPENDIACH MOTYWACYJNYCH

INFORMACJA O STYPENDIACH MOTYWACYJNYCH

INFORMACJA O STYPENDIACH MOTYWACYJNYCH
za II semestr r.sz. 2019/2020

(ZGODNIE Z ART.90G USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 O SYSTEMIE OŚWIATY)
 

DLA UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH W DANYM SEMESTRZE WYSOKIE WYNIKI  W NAUCE:
•    Liceum
– średnia ocen 5,1 – 6,0 oraz  zachowanie co najmniej dobre ( w okresie poprzedzającym) – kl. I – II 110 zł, kl. III – 130 zł
 

DLA UCZNIÓW za indywidualne OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – NA SZCZEBLU KRAJOWYM oraz  zachowanie co najmniej dobre ( w okresie poprzedzającym) – KWOTY ANALOGICZNE


Zgoda na przelew stypendium na konto [ pobierz ]

Zgoda na przelew stypendium na konto rodziców [ pobierz ]