Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wśród 7 tegorocznych laureatów  
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
znalazła się – nie przez przypadek –
abiturientka klasy społeczno - prawnej
opolskiej Trójki, ANNA DOMAGAŁA.


Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Dostają je jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, chcące podjąć studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

Anna, która w sierpniu odbierze wyniki egzaminów maturalnych, planuje od października – jako stypendystka UJ – rozpocząć studia na kierunku Psychologia.