Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców, dotyczące dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w 2020 r. [ pobierz ]

(wzór wniosku oraz informacje /pdf/ w załączeniu) [ pobierz ].

Wnioski należy składać do 10 września 2020 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.