Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

Zaproszenie do przystąpienia do projektu „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”

Kim jest UNA Poland?

United Nations Association (UNA Poland) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy oraz aktywność obywatelską. W swoich działaniach współpracujemy z licznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”

Program „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa stworzona przez członków UNA Poland, skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce. Poprzez nasz najnowszy program pragniemy zachęcić młodzież do czynnej działalności lokalnej i wprowadzania zmian przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), w sposób przystępny dla każdego.

Profil Ambasadora/ Ambasadorki Zrównoważonego Rozwoju

Ambasador/ Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju to uczeń lub uczennica szkoły ponadpodstawowej, który/a:


Wymagania i Założenia Programu


Korzyści dla Ambasadora/ Ambasadorki

W zamian za swoje czynne i rzetelne zaangażowanie w program, Ambasador/ Ambasadorka otrzyma:


Korzyści dla Szkoły


W zamian za zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu, Szkoła otrzyma:


W przypadku otrzymania wsparcia przez członka Grona Pedagogicznego Państwa szkoły dla Ambasadora/ Ambasadorki, w zakresie przeprowadzania projektów w lokalnej społeczności, otrzyma on certyfikat potwierdzający wsparcie oraz zaproszenie na wspomnianą konferencję.

Proces Rekrutacji

Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest wypełnienie przez kandydata/kandydatkę na funkcję Ambasadora/Ambasadorki formularza Google Forms, który zostanie opublikowany na fanpage’u UNAP, na portalu społecznościowym Facebook oraz zostanie przesłany na adres mailowy Szkoły, w przypadku zadeklarowania przez Państwa woli przystąpienia do Programu.

Drugim etapem procesu rekrutacji jest przeprowadzenie, z zakwalifikowanymi kandydatami, rozmowy kwalifikacyjnej na platformie komunikacyjnej ZOOM. W skład komisji wchodzą: Zarząd UNA Polska, Koordynatorka programu oraz przedstawiciel zespołu Mentorów. Szczegóły rozmowy oraz przykłady zadawanych pytań znajdują się w regulaminie Programu.

Harmonogram

a. 7 września - 15 października b.r. – otwarte zgłoszenia
b. 17 - 25 października b.r. - rozmowy kwalifikacyjne
c. 26 października - ogłoszenie wyników
d. 1 dzień między 30 października a 2 listopada - szkolenie z Ambasadorami na platformie ZOOM
e. 1 listopada – oficjalne rozpoczęcie kadencji

W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:
agenda2030@unapoland.org  <mailto:agenda2030@unapoland.org> 
Z góry dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku/Kind regards,
Natalia Stasik
Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju
United Nations Association - Poland
www.unapoland.org
Like us on Facebook

Follow us on Twitter
Find us on Instagram