UWAGA WIELBICIELE ANGIELSKIEGO I TEATRU

UWAGA WIELBICIELE ANGIELSKIEGO I TEATRU


Jeśli chcesz poprawić swój angielski
Jeśli interesuje cię aktorstwo lub współtworzenie sztuk w języku angielskim
Zapraszamy do udziału w warsztatach teatralnych na tekstach angielskich pt.
Od Szekspira do Becketta
Spotkania odbywają się w salach MDK na ul. Targowej w czwartki w godzinach od 16 do 19. Forma uczestnictwa w warsztatach do wyboru; terminy spotkań na życzenie uczestników mogą ulec zmianie.
Serdecznie zapraszamy

 

ATTENTION ALL THOSE CONSUMED BY THE LOVE OF ENGLISH THEATRE

If you are tempted to try acting and/or
co-authoring dramatic plays in English,
You are invited to take part in a theatrical workshop entitled:
From Shakespeare to Beckett
The meetings take place on the boards of MDK stages in Targowa St., on Mondays and Thursdays from 14:30 to 16:45.
Everybody’swelcome