BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ LICEALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU

BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ LICEALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU

MIASTO OPOLE REALIZUJE PROJEKT
DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
„BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ LICEALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU”

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu. Działania projektu spowodują zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy i zawodami deficytowymi w regionie. Celem projektu będzie również doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 217 748,46 zł
Okres realizacji projektu: 28.09.2018 r. - 26.02.2021 r.

plakat 1 [ pobierz ]

plakat 2 [ pobierz ]

tablica informacyjna 1 [ pobierz ]

tablica informacyjna 2 [ pobierz ]