Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej


przyznane za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali tegoroczni absolwenci  i uczniowie III LO w Opolu

•    Kamil Walczak abs. kl. III a społeczno - prawnej
•    Wojciech Gabryelski abs. kl. III d matematyczno – informatycznej
•    Szymon Lipiec abs. kl. III e lekarskiej
•    Michał Łazarczyk ucz. kl. III a humanistycznej
•    Michał Wachnicki ucz. kl. III e lekarskiej
•    Piotr Zatwarnicki ucz. kl. IIDs  matematyczno informatycznej

Gratulacje dla  stypendystów, ich Rodziców i Nauczycieli – opiekunów olimpijczyków !!!


https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/11/lista-uczniow-stypendium-men.pdf