Alfred Edward Sygnatowicz

Alfred Edward Sygnatowicz

Alfred Edward Sygnatowicz w latach 1951-1965 był dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu