Plan zajęć w dniach 19 – 23. 10 2009

Plan zajęć w dniach 19 – 23. 10 2009

Dot. realizacji  Projektu „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola” 
KSI nr  POKL.09.01.02-16-053/09
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Plan zajęć w dniach 19 – 23. 10 2009

[ pobierz ]