HARMONOGRAM - MATURY 2021 - AKTUALIZACJA Z 22.12.2020

HARMONOGRAM - MATURY 2021 - AKTUALIZACJA Z 22.12.2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

[ pobierz ]